Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Hyllie IK

Bli medlem i Hyllie Idrottsklubb
BLI MEDLEM
Gemenskap - Glädje - Stolthet - Prestation
Hyllie IK årsmöte
2020-02-27 10:00
Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna till Hyllie IKs årsmöte den 10 Mars kl 1800 i klubbstugan på Hyllie IP

Under rubriken Dokument - Årsmöte 2020 finns allt material till mötet.

Om något är oklart eller om ni har några frågor vänligen kontakta Thomas Ljungdahl på Thomas@hyllieik.se

/ Styrelsen
Äventyret fortsätter....
2020-02-26 12:00
Emilia Cindrics (Hyllie IKs damlag) äventyr fortsätter när hon i dagarna är kallad till Kroatiens landslagssamling för F17.

Emilia är kallad till samlingen den 23/2-27/2 med landskamp mot Bosnien/Hercegovina den 27/2.

Fantastiskt roligt och välförtjänt för Emelia och vi önskar henne lycka till med denna utmaning!

Thomas Ljungdahl
Klubbchef Hyllie IK
Hyllie IK söker en Idrottskonsulent Ungdom på 50%
2020-02-07 10:00
För att stärka klubbens arbete med våra yngsta lag , minska köerna till fotbollsskolor och stötta våra ledare söker vi nu en person som på halvtid vill ta sig an denna uppgift tillsamman med vår klubbchef och vårt ungdomsutskott. 

Du som söker behöver ej ha någon formel tränarutbildning men det hjälper om du har idrottsbakgrund. Däremot ser vi det som nödvändigt att du är energisk och gillar att arbeta med människor.

För utförlig arbetsbeskrivning följ länk Arbetsbeskrivning ungdomsansvarig.pdf »

Är du intresserad så kontakta klubbchef Thomas Ljungdahl via mail på Thomas@hyllieik.se eller prova ringa på 040/163834

/ Styrelsen
Möjlighet att stärka lagkassan..
2020-01-31 16:00

Nu kan du enkelt stötta laget via Sponsorhuset. Genom att börja använda Sponsorhuset och gå igenom deras bonusstege så får du en biobiljett och stödjer laget med hela 50 kr! 


Via Sponsorhuset kan du sedan handla från över 600 nätbutiker - varje köp ger pengar tillbaka både till dig som är gratis medlem på Sponsorhuset och ditt lag. Inget blir dyrare för dig som handlar, tvärtom. 


Sök upp ditt lag och hämta din biobiljett här: https://www.sponsorhuset.se/start/intro/

Årsmöte
2020-01-31 10:00

 

Hyllie IKs medlemmar är hjärtligt välkomna till Hyllie IKs årsmöte !

 

Dag -  tisdagen den 10 Mars

Tid – 1800

Plats – Hyllie IP Klubbstugan

 

Vi kommer att avhålla årsmötet och därefter blir det enklare förtäring.

 

Om man har synpunkter/förslag så skall man skicka in detta i form av en motion som skall vara styrelsen i Hyllie IK tillhanda senast den 18 februari – dessa skickar man via mail till

 

Thomas@hyllieik.se
Förslag till dagordning

 

 

1.     Öppnande av mötet

2.     Fastställande av röstlängd för mötet

3.     Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.     Val av två protokolljusterare/rösträknare vilka jämte ordförande skall justera protokollet

5.     Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna

6.     Fastställande av dagordning och procedurregler

7.     Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll

8.     a. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse och resultat och-balansräkning för det senaste räkenskapsåret

      9.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste  

           verksamhets-/räkenskapsåret

    10.  Fastställande av resultat av resultat- och balansräkning

    11.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

    12.  Fastställande av medlemsavgifter för 2020

    13.  Behandling av och beslut om propositioner (förslag från styrelsen)

    14.  Behandling av och beslut om motioner (förslag från medlemmar)

    15.  Presentation/fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande 

           verksamhetsår

    16.  Val av

a)    föreningens ordförande för en tid av ett år

b)    tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt två suppleanter för en tid av ett år

c)     en revisor jämte en revisorssuppleant för en tid av ett år

     17.  Fastställande av valberedningens arbetsordning/instruktion

     18.  Val av tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara                   

            sammankallande

     19.  Övriga frågor

a)    avtackning av styrelseledamöter

b)    utnämningar: Årets eldsjäl (klubbchefens pris), årets ungdomsdomare, ungdomarnas favorit

c)     ……………………..

      20. Mötets avslutande    


BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag
Herr U19, 16/02 17:09 
P2007, 02/02 18:54 
P2007, 25/01 15:48 
P2007, 12/01 16:00 
 
Huvudsponsorer
Guldsponsorer
Silversponsorer
BronsSponsorer