Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Hyllie IK

Årsmöte
2020-01-31 10:00

 

Hyllie IKs medlemmar är hjärtligt välkomna till Hyllie IKs årsmöte !

 

Dag -  tisdagen den 10 Mars

Tid – 1800

Plats – Hyllie IP Klubbstugan

 

Vi kommer att avhålla årsmötet och därefter blir det enklare förtäring.

 

Om man har synpunkter/förslag så skall man skicka in detta i form av en motion som skall vara styrelsen i Hyllie IK tillhanda senast den 18 februari – dessa skickar man via mail till

 

Thomas@hyllieik.se
Förslag till dagordning

 

 

1.     Öppnande av mötet

2.     Fastställande av röstlängd för mötet

3.     Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.     Val av två protokolljusterare/rösträknare vilka jämte ordförande skall justera protokollet

5.     Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna

6.     Fastställande av dagordning och procedurregler

7.     Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll

8.     a. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse och resultat och-balansräkning för det senaste räkenskapsåret

      9.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste  

           verksamhets-/räkenskapsåret

    10.  Fastställande av resultat av resultat- och balansräkning

    11.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

    12.  Fastställande av medlemsavgifter för 2020

    13.  Behandling av och beslut om propositioner (förslag från styrelsen)

    14.  Behandling av och beslut om motioner (förslag från medlemmar)

    15.  Presentation/fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande 

           verksamhetsår

    16.  Val av

a)    föreningens ordförande för en tid av ett år

b)    tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt två suppleanter för en tid av ett år

c)     en revisor jämte en revisorssuppleant för en tid av ett år

     17.  Fastställande av valberedningens arbetsordning/instruktion

     18.  Val av tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara                   

            sammankallande

     19.  Övriga frågor

a)    avtackning av styrelseledamöter

b)    utnämningar: Årets eldsjäl (klubbchefens pris), årets ungdomsdomare, ungdomarnas favorit

c)     ……………………..

      20. Mötets avslutande    Nyhetsarkiv
Årsmöte2020-01-31 10:00
Kioskveckor 20192019-03-27 11:31
Hyllie IK årsmöte2019-03-20 11:30
2018-10-02 10:00
Eskilscupen dag 2 2018-08-04 21:50
GRATTIS!2018-06-18 08:00
Sponsring2018-05-07 15:37
Match2018-05-03 12:39
Hyllie Camp 2018!2018-04-09 13:00
Teknik Campen update2018-03-19 16:33
Årsmötet flyttas!2018-03-01 13:38
Domarkurser2018-02-19 09:52
MFF på besök igen!2017-08-28 16:42
Div prylar på IP2017-08-24 09:44
Hyllie F13 i media!2017-08-15 10:30
MKB/MFF/Hyllie IK Camp!2017-08-14 16:17
Sommarstängt!2017-06-30 15:11
Nån som saknar?2017-06-01 12:44
Medlemsenkät2017-05-30 06:00
Tisdag 30.52017-05-29 15:47
Debut!2017-05-06 00:01
HYLLIE CAMP!2017-05-03 14:08
Hylliedagen 2017!2017-03-31 14:36
Rapport från årsmötet2017-03-30 11:25
Domarkurs2017-02-28 13:50
Årsmöte Hyllie IK 20172017-02-24 14:34
Fyra st overalljackor!2016-10-25 09:38
Stora lotteriet2016-10-17 10:53
Hylliedagen 2016!2016-09-22 14:11
MFF startuppställning 2016-08-09 12:38
Hyllie Cafe hösten 162016-08-01 08:39
Semesterstängt!2016-07-01 10:13
Nya framgångar i DM!2016-05-19 11:22
Degeberga 2016!2016-04-11 12:55
Framgångar i DM!2016-03-22 12:08
Hyllie IK bygger vidare!2016-02-04 14:52
Kallelse Årsmöte 2016!2016-01-25 11:29
Hylliedagen 2015!2015-10-11 17:54
Hylliedagen den 11/10!2015-08-25 14:54
Tisdag den 18.82015-08-14 10:41
Kaniner på IP2015-08-13 12:32
Match på måndag 27.72015-07-24 13:20
Glad sommar!2015-06-26 12:25
Fotboll mot rasism 2015!2015-05-17 21:07
Ny ordförande!2015-04-14 10:16
Malmö Fritid meddelar2015-04-01 13:59
Extra årstämma!2015-02-13 10:10
Kansliet helgstängt.2014-12-22 13:16
Skånecupen 2014/20152014-12-01 14:55
Höstlov!2014-10-28 16:54
Futsal!2014-10-10 13:18
Uppskjutna matcher2014-09-10 09:06
Vi minns Bernard Croze!2014-08-21 14:09
Närvaro i Sportadmin2014-07-24 14:16
Påminnelse2014-06-25 08:57
Sommaruppehåll!2014-06-18 23:11
Info invigningen 3.62014-06-03 10:31
Nya planen V232014-05-27 13:54
Skånelägret F-142014-05-22 09:54
Inbrott i containern2014-05-19 16:10
2013-10-11 10:37
 
Huvudsponsorer
Guldsponsorer
Silversponsorer
BronsSponsorer